2021 10 01-10 28

Šv. Jono gatvės galerijos požemiai/ St. Jonh’s Street Gallery Dungeons

LT

Parodos pavadinimas – Atlantida – nesvarbu, ar ji būtų mitas, ar tikra istorija, kalba apie nuolat kintančio svyruojančio pasaulio dėsningumus ir po jais, lyg po plona membrana vandens paviršiuje, ar paveikslo lako sluoksniu slypinčią vis kitokiais pavidalais kasdienybėje besireiškiančią begalybę.

(toliau skaityti puslapio apačioje)

EN

The title of the exhibition – Atlantis – whether a myth or a true story, speaks of the prevalence of a world in perpetual flux, and the infinity that lies beneath, as if under a thin membrane on the surface of the water, or a layer of varnish on a painting, manifesting itself in everyday life in ever-changing forms.

(read more on the bottom of the page)

LT

Pristatoma kolekcija sudaryta iš mėlynosios serijos paveikslų, kurių daugelis – autorės autoportretai. Senoviniuose Vilniaus požemiuose išnykus dabarties laikui galima jausti pasakišką „Toli toli…“, M. Eliade „išėjimo už profaniško pasaulio ribų“ į neatmenamą praeitį, kurios įvykiai dėsningai kartojasi begales kartų, vėl tapdami dabartimi.

Personalinėje parodoje atsispindi naujausias menininkės priėjimas prie tapybos. Studijų metu tyrinėjusi meno kūrinio suvokimą, Rūta Matulevičiūtė radikaliai pakeitė priėjimą prie kūrybos, kūrybinio intelekto vystymui pasitelkdama Transcendentinę meditaciją. Pasitelkdama vaizdinius iš savo vaikystės, lietuviškų pasakų ir asmeninės mitologijos ikonografiją autorė individualia išraiška ieško lietuviškos pamatinės, nebesitapatinančios su istorijos traumomis, tapatybės.

Tai – trečioji Rūtos Matulevičiūtės personalinė paroda Vilniuje. Menininkė 2019 metais baigė Tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, ArtVilnius’20 meno mugės parodoje „Takas“ pristatė performansą „HOT Salon“, dalyvavo TechArts kūrybinių industrijų inkubatoriuje, 2019 metais tapo „Jaunojo tapytojo prizas“ konkurso finalininke, pristatė „Wisdom Vendor“ instaliaciją Pamėnkalnio galerijoje. 2018 metais surengė personalinę parodą „SPHERE“ galerijoje THE ROOM bei buvo apdovanota Dalios ir Gintaro Gruodžių premija.

„Atlantida” Šv. Jono gatvės galerijoje esančiuose požemiuose Vilniuje veiks iki spalio 28 dienos.Parodos rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.

EN

The presented collection consists of paintings from the blue series, many of which are self-portraits of the artist. In the ancient dungeons of Vilnius, as the present time disappears, one can feel the fairy-tale feeling of “Far Far Away…”, of Eliade’s “going beyond the profane world”, into the long-forgotten past, which is repeated countless times, becoming the present again.

The solo exhibition reflects the artist’s latest approach to painting. Rūta Matulevičiūtė, who explored the perception of a work of art during her studies, has radically changed her approach to creativity, with the development of creative intelligence through Transcendental Meditation as its foundation. Using images from her childhood, Lithuanian fairy tales, and the iconography of her personal mythology, the author searches for an individual expression of a foundational Lithuanian identity that has become aware of and no longer identifies with, the traumas of history.

This is Rūta Matulevičiūtė’s third solo exhibition in Vilnius. She graduated from the Vilnius Academy of Arts in 2019 with a degree in Painting, presented the performance HOT Salon at Art Vilnius’20, participated in the TechArts Creative Industries Incubator, was a finalist in the Young Painter Prize competition in 2019, and presented the Wisdom Vendor installation at Pamėnkalnio Gallery. In 2018, she held a solo exhibition “SPHERE” at THE ROOM Gallery and was awarded the Dalia and Gintaras Gruodis Award.